Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-09-14.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2023-09-11

Paragrafer

48-55

Avpubliceras

2023-10-09

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg

Artikeln uppdaterades