Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Sociala myndighetsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-09-18

Organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-12

Paragrafer

36-39, Personärenden §§ 1124-1138

Avpubliceras

2023-10-11

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Helena Arvedahl

Artikeln uppdaterades