Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-09-18

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2023-09-12

Paragrafer

42-47

Avpubliceras

2023-10-11

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Helena Arvedahl

Artikeln uppdaterades