Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-10-10

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Paragrafer

146 - 150

Avpubliceras

2023-11-02

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos

Artikeln uppdaterades