Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-11-13

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-11-08

Paragrafer

167 - 170

Avpubliceras

2023-12-06

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos

Artikeln uppdaterades