Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, utskottet för samhällsutveckling

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-11-13.

Organ

Utskottet för samhällsutveckling

Sammanträdesdatum

2023-11-07

Paragrafer

150-168

Avpubliceras

2023-12-06

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Artikeln uppdaterades