Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 15 november 2023.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-11-07

Paragrafer

76-108

Avpubliceras

2023-12-08

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Artikeln uppdaterades