Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Sociala myndighetsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-11-20

Organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-14

Paragrafer

45-50, Personärenden §§ 1155-1173

Avpubliceras

2023-12-13

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Helena Arvedahl

Artikeln uppdaterades