Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Utskottet för omsorg

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2023-11-20

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2023-11-14

Paragrafer

54-63

Avpubliceras

2023-12-13

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Helena Arvedahl

Artikeln uppdaterades