Artikeln publicerades

Bygga, bo och miljö

Meddelande inför antagande

Ändring av del av detaljplan för Nösund 1:180, Orust kommun

Detaljplanen bedrivs genom standardförfarande och har tidigare varit på samråd mellan 14 augusti - 3 september 2023 samt utställd för granskning under perioden 20 november -10 december 2023.

Nu har både samrådsredogörelse och granskningsutlåtande sammanställts och finns att läsa i länken nedan.

Detaljplanen planeras att antas på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2024.

Har du frågor kring antagandeförfarandet kan du höra av dig till kommunen.

Ändring av del av detaljplan Nösund 1:180

Artikeln uppdaterades