Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Överförmyndarnämnden

Sammanträdets protokoll har justerats 2024-01-31

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2024-01-31

Paragrafer

1 - 12

Publicerat

2024-02-02

Avpubliceras

2024-02-24

Förvaringsplats för protokoll

Överförmyndarenheten, Stenungsund

Sekreterare

Camilla Holmgren

Artikeln uppdaterades