Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, utskottet för lärande

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2024-02-15.

Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2024-03-11

Paragrafer

9-18

Avpubliceras

2024-04-08

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Lärande

Sekreterare

Marika Carlberg

Artikeln uppdaterades