Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunfullmäktige

Sammanträdets protokoll har justerats 20 mars 2024.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-03-14

Paragrafer

10-17

Publicerat

2024-03-21

Avpubliceras

2024-04-12

Förvaringsplats för protokoll

Kommunförvaltningen, Henån

Sekreterare

Elisabeth Martinsson

Artikeln uppdaterades