Artikeln publicerades

Kommun och politik

Kungörelse, Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun har mottagit en ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av lokal på fastigheten Hällevik 2:208, med ärendenummer MBN/2024:471.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden.
Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Avpubliceras

Den 31 maj 2024.

Ansvarig för kungörelsen

Sektor Samhällsutveckling/Byggenheten.

Frågor besvaras av sektor Samhällsutveckling/Byggenheten 0304-33 40 00 eller genom e-post till kommun@orust.se.

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun har mottagit en ansökan om bygglov för tillbyggnad och fasadändring av lokal på fastigheten Hällevik 2:208, med ärendenummer MBN/2024:471.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga som bilaga i länken nedan eller för påseende hos Byggenheten, Åvägen 2-6 Henån. Synpunkter ska vara inlämnade senast den 30 maj 2024 och lämnas skriftligen till: Orust kommun, Byggenheten, 473 80 Henån, alternativt per e-post till kommun@orust.se

Frågor besvaras av Byggenheten 0304-33 40 00 eller genom e-post till: kommun@orust.se

Handlingar

Bilaga till kungörelse Hällevik 2:208 Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Artikeln uppdaterades