Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunstyrelsens arbetsutskott

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2024-05-14

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-05-08

Paragrafer

71 - 74

Publicerat

2024-05-15

Avpubliceras

2024-06-06

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos

Artikeln uppdaterades