Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, Sociala myndighetsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2024-05-14

Organ

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-05-14

Paragrafer

Personärenden §§ 1074, 1077

Publiceras

2024-05-15

Avpubliceras

2024-06-06

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Sektor Omsorg

Sekreterare

Helena Arvedahl

Artikeln uppdaterades