Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2024-06-03

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-05-29

Paragrafer

90 - 118

Publiceras

2024-06-04

Avpubliceras

2024-06-26

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos

Artikeln uppdaterades