Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, kommunstyrelsen

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2024-07-01

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-05-26

Paragrafer

119 - 135

Publiceras

2024-07-02

Avpubliceras

2024-07-24

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Administrativa enheten

Sekreterare

Emelie Werling Söderroos

Artikeln uppdaterades