Artikeln publicerades

Kommun och politik

Anslag, miljö- och byggnadsnämnden

Bevis sammanträdets protokoll har justerats 2024-07-09.

Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2024-07-04

Paragrafer

113-123

Publicerat

2024-07-10

Avpubliceras

2024-08-02

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset, Henån

Sekreterare

Elias Martinsson

Artikeln uppdaterades