Överklaga socialtjänstens beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut du fått av en handläggare kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligt.

Överklagan ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick del av det skriftliga beslutet. Ytterligare upplysningar om hur du överklagar samt hjälp med att överklaga beslutet, lämnas av den handläggare som fattat beslutet.

I din överklagan ska du ange:

  • vilket beslut som överklagas
  • varför du anser att beslutet ska ändras
  • vilken ändring du vill ha
  • vad du vill att rätten ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning
  • underteckna skrivelsen och ange namn, personnummer, postadress och telefonnummer

Överklagan skickas till:

Orust kommun

Sektor Omsorg

473 80 Henån

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.