Klagomål och synpunkter på socialtjänsten

Har du klagomål eller synpunkter på socialtjänsten?

Klagomål och synpunkter är en viktig del i vårt kvalitetsarbete. Vårt mål är att lösa de problem som uppstår och att ständigt utveckla verksamheterna.

Vem du ska vända dig till

Klagomål och synpunkter kan lämnas både muntligt och skriftligt.

  • Vänd dig gärna till personalen eller chefen för verksamheten.
  • Du kan också använda e-tjänsten Synpunkter, klagomål, beröm och frågor.

Så här tar vi hand om dina synpunkter

  • Alla klagomål och synpunkter registreras i diariet.
  • Ärendet skickas sedan till den som ansvarar för frågan.
  • Senast inom fem arbetsdagar får du besked om vem som ansvarar för att ditt ärende behandlas.
  • Inom fyra veckor får du återkoppling/besked om hur ditt ärende har utretts.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.