Orustförslaget

Har du ett förslag på något du vill förändra eller förbättra i Orust kommun? Då är vår e-tjänst Orustförslaget – e-förslag din chans att påverka politiken.

En röd sjöbod som ligger ute i vattnet. En vit båt ligger förtöjd vid boden.

Orustförslaget är en väg att visa våra politikerna vilka frågor som engagerar dig som bor här. Det är också ett bra sätt att fånga upp goda idéer och förslag som kan utveckla vår service.

Du kan skriva ett medborgarförslag eller rösta digitalt via vår e-tjänst Orustförslaget – e-förslag. Du behöver ha ett BankID.

Ett förslag är aktivt för röstning i 90 dagar. Om minst 25 personer röstar på ett förslag blir det ett ärende till kommunstyrelsen.

Skriva förslag

Du som fyllt 15 år och är folkbokförd i Orust kommun kan skriva ett Orustförslag. Är du under 18 år behöver du din målsmans godkännande. Juridiska personer, föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar får inte lämna Orustförslag.

Ett förslag ska ge ett konkret förslag på förändring eller förbättring. Det kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.

Du kan lämna förslag i de flesta ärenden som rör vår verksamhet så länge det inte är oetiskt, odemokratiskt eller rasistiskt. Förslaget får inte strida mot någon lag eller författning, handla om myndighetsutövning mot någon enskild eller avse ett personärende.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.