Logotyp

Orustförslaget

Har du ett förslag på något du vill förändra eller förbättra i Orust kommun? Då är vår e-tjänst Orustförslaget, e-förslag, din chans att påverka politiken.

En röd sjöbod som ligger ute i vattnet. En vit båt ligger förtöjd vid boden.

Orustförslaget är en väg för att visa våra politikerna vilka frågor som engagerar dig som bor här. Det är också ett bra sätt att fånga upp goda idéer och förslag som kan utveckla vår service.

Du kan skriva ett e-förslag eller rösta digitalt via vår e-tjänst Orustförslaget – e-förslag. Du behöver ha ett BankID.

Ett förslag är aktivt för röstning i 90 dagar. Om minst 25 personer röstar på ett förslag blir förslaget ett ärende som behandlas av kommunstyrelsen.

Skriva förslag

Du som fyllt 15 år och är folkbokförd i Orust kommun kan skriva ett Orustförslag. Är du under 18 år behöver du din målsmans godkännande. Juridiska personer, föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar får inte lämna Orustförslag.

Ett förslag ska ge ett konkret förslag på förändring eller förbättring. Det kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om.

Du kan lämna förslag i de flesta ärenden som rör vår verksamhet så länge det inte är oetiskt, odemokratiskt eller rasistiskt. Förslaget får inte strida mot någon lag eller författning, handla om myndighetsutövning eller avse ett personärende.