Arkiv och äldre handlingar

Alla handlingar i vårt arkiv är tillgängliga för forskare och allmänhet - undantaget de som skyddas av offentlighets- och sekretesslagen.

Orust kommun, som bildades 1971, bestod före 1952 av tio "småkommuner", under perioden 1952-1961 av tre och under perioden 1962-1970 av två "storkommuner". Flera samhällen har tidigare varit municipalsamhällen, det sista upphörde med 1970 års utgång.

Under de olika epokerna har det skrivits åtskilliga protokoll, förts räkenskaper, längder och så vidare. Det allra mesta av detta material finns ordnat och förtecknat i kommunens arkiv. Arkivets handlingar ger en unik och intressant inblick i historia och utveckling.

En viktig uppgift för kommunarkivet är att ta fram gallrings- och arkiveringsplaner för de kommunala förvaltningarna, så att bara de väsentliga handlingarna sparas för framtiden.

Äldre handlingar

En del äldre handlingar finns bara i kommunarkivet i pappersform. Är du intresserad av någon handling utöver de publicerade, går det bra att kontakta registratorn på respektive verksamhet.

Arkivförteckningar

Nedan finns våra arkivförteckningar i digitalt format. Dessa är förteckningar över de volymer som finns i centralarkivet och innehåller information om kommunens arkivbestånd inklusive tidigare upphörda kommuner.

För att göra sökningar i förteckningarna kan du använda sökrutan högst upp på denna sida, då söker du även igenom webbplatsen i övrigt. I den digitaliserade versionen av förteckningarna saknas placeringsinformation för volymerna, detta för att volymerna nu och då flyttas om.

Orusts kommuner

Fram till reformen 1952 bestod Orust av 10 småkommuner. Men nya lagar inom socialvård och skola krävde större lokala enheter. Storkommunerna Morlanda, Tegneby och Myckleby bildades.

1962 gick Tegneby och Myckleby samman och bildade Östra Orusts kommun. Enhetsverket avslutades den 1971 då Orust blev en enda kommun.

Bild över sammanslagningen av Orust kommun

Orusts kommuners sammanslagningar

Har du äldre protokoll i din ägo?

Det finns luckor där handlingar och protokoll saknas för vissa år och vissa tidsperioder. Vi vädjar till alla att lämna in kommunala handlingar från upphörda kommuner för att fylla luckor i kommunens arkiv.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Äldre kommuner och municipalsamhällen före 1971
Övriga styrelser och förbund före 1971
Orust kommun 1971-
Kommunens organisation sedan 1971.pdf Pdf, 620 kB. 620 kB 2022-10-10 12.16
Kommunindelningar före 1971.pdf Pdf, 123.2 kB. 123.2 kB 2022-10-10 12.16

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.