Författningar, planer och styrdokument

Våra styrdokument innehåller olika typer av planer och dokument som styr vårt arbete och inriktning. Här finns även föreskrifter som gäller alla i samhället.

Vi har många olika dokument som beskriver hur vi ska bedriva och utföra olika uppdrag i nämnder och förvaltning.

Här finns styrdokument, långtidsplaner, fysiska planer och visionsdokument. De är antagna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunal författningssamling

I vår författningssamling finns våra samlade styrdokument. Orust kommuns författningssamling (OKFS).

Våra samlade styrdokument i OKFS

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.