Författningar, planer och styrdokument

Våra styrdokument innehåller olika typer av planer och dokument som styr vårt arbete och inriktning. Här finns även föreskrifter som gäller alla i samhället.

Vi har många olika dokument som beskriver hur vi ska bedriva och utföra olika uppdrag i nämnder och förvaltning.

Här finns styrdokument, långtidsplaner, fysiska planer och visionsdokument. De är antagna av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Kommunal författningssamling

I vår författningssamling finns våra samlade styrdokument. Orust kommuns författningssamling (OKFS).

Våra samlade styrdokument i OKFS

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.