Logotyp

Internationella projekt

Internationella samarbeten genom EU-projekt är ett sätt att driva kommunens utveckling framåt.

Fossilfria transporter - Ja tack! - Fossilfri 2030

Fjorton svenska kommuner i Fyrbodal, tjugofyra norska kommuner i Östfold och Follo samt Norska Elbilsföreningen och Gröna bilister, arbetar tillsammans med omställningen till fossilfria transporter i vår gränsregion.

Brand EU

Vi deltar i EU-projektet Brand EU. Projektet drivs inom programmet Erasmus+ och syftar till att lära oss hur vi kan öka vår attraktivitet som plats för besökare, boende, företag och eftersökta kompetenser inom våra yrkessektorer. Projektet pågår mellan 2019 och 2021.

Vi lär av varandra och inhämtar kunskap från forskning och varumärkesexperter. Samarbetet sker mellan Imola och Forli i Italien, Dubrovnik i Kroatien, Rhetymnos på Kreta i Grekland och Ciudad Real i Spanien. Från Sverige deltar Orust och Trollhättan.