Logotyp

Nätverk och vänorter

Nätverk och vänortsutbyten ger ökade kontakter, kunskap och förståelse mellan medborgarna i olika länder.

Våra vänorter

Vi har två vänorter, Ålborg i Danmark och Teuva i Finland.

De vanligaste samarbetena är ungdomsutbyten inom idrott och kultur och erfarenhetsutbyten mellan kommunanställda.

Genom vänortsutbyten kan vi bevaka EU-projekt och göra hela kommunen delaktig i arbetet med att hålla vänorterna välinformerade om Orust samtidigt som vi har möjlighet att lära oss mer om våra vänorter.

Ålborg, Danmark

Ålborg i norra Jylland ligger där Limfjorden är som smalast. Det är Danmarks fjärde största stad med cirka 125 000 invånare och Danmarks tredje största kommun.

Teuva, Finland

Teuva är en kommun med cirka 6 000 invånare i södra Österbotten i Suupohja region. Avståndet till Vasa och Seinäjoki är cirka 80 kilometer och till Helsingfors 360 kilometer.

Nätverk

Sweden Emilia-Romagna Network (SERN)

SERN är ett nätverk mellan svenska kommuner, landsting/regioner och andra organisationer och motsvarande organ i den italienska regionen Emilia-Romagna samt några ytterligare italienska medlemmar.

Nätverket är verksamt inom utbildning, välfärd, miljö, entreprenörskap, turism, och arbetsmarknadsfrågor.

Idag fungerar SERN som en katalysator för EU-finansierade projekt. Det huvudsakliga syftet med nätverket är att öka medborgarnas aktiviteter och att få både offentliga och privata aktörer från det civila samhället att engagera sig så mycket som möjligt i denna gränsöverskridande verksamhet. Detta, för att främja långsiktiga förbindelser mellan de områden som är involverade.

Mayors for peace

Mayors for peace är en organisation med så kallad NGO-status (non governal organisation) hos FN. Mayors for peace grundades i Japan och verkar genom samverkan mellan städer i världen för att skapa en internationell medvetenhet.

Organisationen verkar också globalt för:

  • att förhindra svält och fattigdom
  • stöd till flyktingar
  • stöd för mänskliga rättigheter
  • att motverka miljöförstörelse och andra faktorer som hotar en fredlig samlevnad för jordens befolkning