Jämför service, kvalitet och utveckling

Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring för att kvalitetssäkra vår service och tjänster.

I Kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år.

Kolada visar nyckeltal för:

 • befolkning
 • ekonomi
 • personal
 • hälso- och sjukvård
 • individ- och familjeomsorg
 • infrastruktur med mera
 • kultur och fritid
 • omsorg om äldre- och funktionshindrade
 • regional utveckling
 • barn och utbildning

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom följande områden

 • folkhälsa
 • företagsklimat
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • hälso- och sjukvård
 • läkemedel
 • trygghet och säkerhet
 • socialtjänst

Dina synpunkter är ett led i vårt utvecklingsarbete. Fel kan förhoppningsvis rättas till och kvalitetsbrister förebyggas.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.