Kvalitetsarbete omsorg

Vi arbetar med en helhetssyn på kvalité och uppmärksammar våra verksamheter och medarbetares utveckling med fokus på förenkling, förnyelse och förbättring till nytta för våra brukare.

I socialtjänstlagen (SoL), hälso-och sjukvårdslagen (HSL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns övergripande mål och grundläggande värderingar som Sektor omsorg ska uppfylla.

Hög kvalitet uppnås genom:

  • insatser som utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglas av kontinuitet
  • insatser som är kunskapsbaserade och effektivt utförda
  • insatserna är trygga och säkra, tillgängliga, jämlika och präglade av rättssäkerhet i myndighetsutövningen
  • medarbetare som har rätt kompetens för sina uppdrag

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.