Logotyp

Kvalitetsarbete omsorg

Vi arbetar med en helhetssyn på kvalité och uppmärksammar våra verksamheter och medarbetares utveckling med fokus på förenkling, förnyelse och förbättring till nytta för våra brukare.

I socialtjänstlagen (SoL), hälso-och sjukvårdslagen (HSL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns övergripande mål och grundläggande värderingar som Sektor omsorg ska uppfylla.

Hög kvalitet uppnås genom:

  • insatser som utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglas av kontinuitet
  • insatser som är kunskapsbaserade och effektivt utförda
  • insatserna är trygga och säkra, tillgängliga, jämlika och präglade av rättssäkerhet i myndighetsutövningen
  • medarbetare som har rätt kompetens för sina uppdrag