Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalrådet representerar den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande. Oppositionsrådet representerar den politiska oppositionen och är andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

En man i glasögon och en kvinna med långt ljust hår står bredvid varandra.

Kommunalråd Catharina Bråkenhielm (S) och oppositionsråd Lars Larsson (C).

Uppdraget som kommunalråd är ett heltidsuppdrag och uppdraget som oppositionsråd uppgår till 80 procent av en heltidstjänst. I uppdragen ingår det ett tjänsterum i kommunhuset i Henån.
Även andra förtroendevalda som har uppdrag som sammanlagt uppgår till minst 60 % av heltid har möjlighet att titulera sig som kommunalråd. Med denna titel medföljer inga övriga befogenheter.

Att vara kommunalråd och oppositionsråd innebär att du som förtroendevald kan ägna hela din arbetstid åt uppdrag för kommunen. Det handlar om allt från att företräda kommunen vid uppvaktningar hos myndigheter till företagskontakter, konferenser och sammanträden. Mycket tid ägnas åt att följa upp frågor som har betydelse för kommunens ekonomi och utveckling på kort och lång sikt. En viktig del av arbetet är kontakten med medborgarna för att lyssna och diskutera aktuella politiska ämnen.

Kommunalråd

Kommunalråd i Orust kommun är Catharina Bråkenhielm (S), som även är kommunstyrelsens ordförande.

Oppositionsråd

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Lars Larsson (C) är även oppositionsråd.

Uppdraget som oppositionsrådet är 80 procent av en heltid. Oppositionsrådet ska garantera oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. Oppositionsrådet deltar i det politiska arbetet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.