Kommunförvaltning

Det dagliga arbetet med att tillhandahålla den kommunala servicen genomförs av kommunförvaltningen.

När du möter kommunen gör du kanske det när du träffar våra medarbetare på förskolan, inom äldreomsorgen eller när du söker bygglov och har kontakt med en bygglovshandläggare.

I praktiken är det tjänstepersoner och inte politiker som utför det dagliga arbetet. Vi har en förvaltning, det är Kommunförvaltningen som är uppdelade i fyra sektorer. Förvaltningen består av anställda som utför det som våra förtroendevalda fattat beslut om.

Kommunförvaltningen är underställd kommunstyrelsen. Under kommunförvaltningen finns fyra sektorer.

Sektorer

  • Lärande
  • Omsorg
  • Samhällsutveckling
  • Ledning och verksamhetsstöd

Samarbete med andra kommuner

Inom följande områden samarbetar vi med Tjörn, Lilla Edet och Stenungsunds kommun.

  • Budget- och skuldrådgivning
  • Överförmyndarverksamhet
  • Energi- och klimatrådgivning

Kommundirektör

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson. Han ansvarar för att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt utskottens beslut genomförs.

Kommundirektören har ansvar för kommunens övergripande utvecklingsarbete med inriktning på samverkan och samordning av kommunens resurser.

Kommundirektören har ansvar för att driva kommunens gemensamma strategiska frågor.

Kommundirektören bevakar omvärldsfrågor, leder och driver aktivt processer för utveckling. Kommundirektören har den ledande och övergripande rollen som tjänsteperson i kommunens kontakter med externa intressenter.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.