Logotyp

Kommundirektör och kommundirektörens ledningsgrupp

Kommundirektören i Orust kommun heter Henrik Lindh och är kommunens högsta tjänsteperson.

Han ansvarar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten.

Till sin hjälp har kommundirektören en ledningsgrupp som består av sektorchefer och avdelningschefer.

Sektorerna består av tjänstepersoner, som inte är politiskt tillsatta, och som har som uppgift att utföra det arbete som nämnderna beslutar om.

Kommundirektörens ledningsgrupp består av:

Henrik Lindh, kommundirektör

Göran Engblom, IT-chef

Pia Jakobsson Hansson, administrativ chef

Ann-Britt Svedberg, utvecklingsenhetens chef

Katarina Levenby, sektorchef lärande

Carina Johansson, sektorchef samhällsutveckling

Lena Gardtman, sektorchef omsorg

Susanne Ekblad, ekonomichef

Ann-Katrin Otinder, HR-chef

Flera personer går på en gräsmatta. I bakgrunden ses vatten och båtar.

Kommundirektörens ledningsgrupp.