Sektor lärande

Sektor lärande leder och samordnar skol- och barnomsorgsverksamheten.

Bild på Cristine Lysell, som är chef för Sektor lärande.

Cristine Lysell, chef för Sektor lärande

Sektor lärande planerar och utreder verksamheten samt ger service till kommunstyrelsens utskott för lärande och kommunstyrelsen samt verkställer deras beslut.

Sektor lärande ansvarar för:

  • Barnomsorg
  • Grundskola
  • Anpassad grundskola/Grundsärskola
  • Gymnasieutbildning
  • Vuxenutbildning

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.