Sektor omsorg

Sektor omsorg ansvarar för vård och omsorg om äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Vi ska tillgodose ditt behov av social trygghet och i samverkan ge dig stöd så dina egna resurser tas tillvara och utvecklas.

Vi har en biståndsenhet som gör utredningar och fattar beslut om insatser för dig som är äldre och dig som är funktionshindrad.

Sektor omsorg ger service till kommunstyrelsens utskott för omsorg, sociala myndighetsnämnden och kommunstyrelsen samt verkställer deras beslut.

Sektor Omsorg ansvarar för:

  • Äldreomsorg
  • Vård och omsorg
  • Stöd och omsorg
  • Individ- och familjeomsorg

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.