Arbetsmarknadsenheten

Vi är kommunens resurs för människor som är utan arbete. Vi samarbetar med bland andra Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Varje sommar ordnar vi feriepraktik för skolungdomar.

Inom enheten finns det platser för arbetsträning. Vi kan också ordna platser inom andra verksamheter i kommunen. Det kan vara i förskolan, skolan eller omsorgen.

Arbetsmarknadsenhetens mål och syfte

  • att arbeta för att hjälpa och stödja den enskilde personen till ett tryggt och självständigt liv
  • att så många som möjligt ska kunna få ett arbete med egen försörjning

Våra arbetslag

Inom enheten finns det arbetslag med platser för arbetsträning. Vi anpassar arbetet efter varje person.

Naturvårdslaget

Naturvårdslaget arbetar med strandstädning, lättare röjning vid kulturstigar och kulturminnen samt enklare snickeri. Uppdragen kommer från kommunens verksamheter.

Servicelaget

Servicelaget får sina uppdrag från kommunens verksamheter. Uppdragen kan handla om service vid konferenser, lättare städning, att ställa i ordning lägenheter för individ och familjeomsorgen (IFO) samt Fixartjänst. Fixartjänst är en hjälp i hemmet för dig som är senior.

Servicelaget driver en secondhandbutik. Butikens namn är Andra Chansen.

Bilvårdslaget

Bilvårdslaget samarbetar med servicelaget med att ställa i ordning lägenheter för IFO samt med Fixartjänst i väntan på att den nya verksamheten på Timmerhult startar.

Laget samordnar flyttuppdrag för kommunens verksamheter.

Timmerhult

En plats med många möjligheter.

Hösten 2023 kommer ett upprustningsarbete av befintliga lokaler att ske. Under början av 2024 flyttar arbetsmarknadsenheten in i lokalerna. Här kommer det finnas möjlighet att arbetsträna på en mängd olika arbetsmoment.

I lokalerna samlas arbetslag med inriktning mot återbruk, naturvård och service. Härifrån samordnas flyttuppdrag för kommunens verksamheter.

Feriepraktik

Vi ordnar feriepraktik för skolungdomar som under året fyller 16-17 år. Platserna finns inom kommunens egna verksamheter.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.