Logotyp

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden aktiveras endast vid extraordinära händelser.

Krisledningsnämnden har som enda uppgift att, enligt Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, leda kommunens arbete vid en kris.

Kan ta över uppgifter

Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som berörs av krisen.