Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om till exempel tillstånd och förelägganden.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för myndighetsbeslut som av laglighetsskäl inte kan fattas av kommunstyrelsen. Det är till exempel tillstånd, förelägganden och tillsyn inom följande områden:

  • miljö- och hälsoskydd
  • byggande
  • räddningstjänst

Register över förtroendevalda politiker:

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.


Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.