Logotyp

Överförmyndarnämnden

Orust kommun har en gemensam överförmyndarnämnd med Tjörn, Stenungsund och Lilla Edets kommuner. Det är en kommunal myndighet som har kontroll och tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Överförmyndarnämndens och enhetens uppgifter:

  • kontrollerar att en person ska få god man, förvaltare eller förmyndare innan ansökan skickas till tingsrätten
  • lämnar förslag på en lämplig god man eller förvaltare
  • tillsätter gode män, förvaltare och förmyndare
  • godkänner byte av god man
  • ser till så att gode män, förvaltare och förmyndare utför sina uppdrag på ett korrekt sätt
  • granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares årsredovisningar
  • fastställer arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare samt beslut om dessa ska betalas av kommunen eller av den enskilde
  • prövar tillstånd för vissa förvaltningsåtgärder som gode män, förvaltare och förmyndare önskar göra
  • informerar och utbildar gode män, förvaltare och förmyndare
  • har kontakter med myndigheter, domstolar och förvaltningar som är berörda av överförmyndarnämndens tillsyn eller av enskilda ärenden

Kontakta överförmyndarenheten:

Vi delar handläggare med Tjörns, Lilla Edets och Stenungsunds kommuner. Överförmyndarenheten finns i Stenungsunds kommunhus. Vill du träffa en handläggare måste du först boka en tid.