Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden ansvarar i huvudsak för familjerättsliga frågor.

Sociala myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsbeslut som av laglighetsskäl ska fattas av nämnd och bland annat innefattar frågor inom Föräldrabalken (FB) och Socialtjänstlagen (SoL).

Exempel på myndighetsbeslut:

  • Adoption
  • Utseende av särskilt förordnad vårdnadshavare samt beslut om förflyttning av vårdnadshavare
  • Faderskapsärenden

Register över förtroendevalda politiker:

I registret finns alla Orust kommuns förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.