Utskottet för samhällsutveckling

Utskottet förbereder, beslutar och ansvarar för kommunal samhällsutveckling till exempel inom områden som renhållning, kommunal mark, näringsliv och kultur. De flesta ärendena går vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Utskottet för samhällsutveckling förbereder ärenden och ansvarar för frågor inom bland annat följande områden:

  • Hamnar, vatten, renhållning och energiplanering
  • Plan och markfrågor
  • Kommunens fastigheter inklusive kost och lokalvård
  • Trafik och kollektivtrafik
  • Kultur, fritid och föreningsbidrag

Utskottet för samhällsutveckling är ett av kommunstyrelsens utskott som förbereder och beslutar i olika ärenden. De flesta ärendena går vidare till kommunstyrelsen för beslut. Utskottet består av fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Förvaltningen

Det dagliga arbetet, ledning och administration inom utskottets ansvarsområde organiseras och genomförs av sektor samhällsutveckling.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.