Skattesatser

En av vår kommuns främsta inkomstkällor är kommunalskatten. Det är den skatt som kommunmedlemmar betalar av sin lön.

Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt. Det är kommunfullmäktige som tar beslutet om kommunalskattens storlek.

Du som bor i Orust kommun betalar 33,94 kronor per intjänad hundralapp i skatt, varav 22,46 kronor går till kommunen och 11,48 kronor går till Västra Götalandsregionen VGR.

Skattesatser

  • Orust kommun 22,46 %
  • Regionen VGR 11,48 %
  • Totalt 33,94 %

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Begravningsavgift och kyrkoavgift tas ut via din skattsedel, men det är ingen skatt.

Begravningsavgift

Betalas av alla som är folkbokförda och betalar skatt i Sverige.

  • Begravningsavgift 0,277 %

Kyrkoavgift

Betalas om du är medlem i Svenska kyrkan. Även andra trossamfund kan ta in avgift via skattsedeln.

  • Kyrkoavgift för Svenska kyrkan är 1,30 %

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.