Så används din skatt

Som Orustbo betalade du 22,51 kronor för varje intjänad hundralapp i skatt till oss under 2023. Den kommunala skatten gav cirka 884 miljoner kronor till kommunens verksamheter.

Utöver kommunal skatt får vi även in pengar genom bidrag från staten, från avgifter och ersättningar som tas ut för bland annat vatten, avlopp, barnomsorg, äldreomsorg, avfallshämtning och båtplatsavgift.

Undrar du hur vi använde dina skattepengar?

Fördelning av dina 22,51 kronor

Fördelning av skattemedlen i Orust kommun visat som ett diagram. Fördelningen presenteras i text nedan.

Så här fördelades kommunens skattemedel.

Diagrammet ovan presenterar fördelningen av kommunens nettokostnader på de olika verksamheterna i Orust kommun.

Nettokostnadernas fördelning i procent:

  • Utbildning och förskola 42 %
  • Äldre och funktionshindrade 36 %
  • Övrig vård och omsorg 4 %
  • Försörjningsstöd 2 %
  • Kultur och fritid 3 %
  • Infrastruktur och skydd 7 %
  • Övrigt 6 %.

Den kommunala skattesatsen år 2023 låg på 22,51 kronor per 100 kronor som du intjänade. Om du exempelvis tjänar 25 000 kronor i månaden går 5 628 kronor till bland annat äldreomsorg, barnomsorg och skola.

Exempel på fördelning av kommunal skatt 2023

Område

100 kronor

Andel av din lön 25000

Andel av din lön 35000

Andel av din lön 45000

Totalt

100

5 628

7 879

10 130

Vård och omsorg om äldre

24,17

1 360

1 904

2 448

Grundskola med förskoleklass

20,33

1 144

1 601

2 059

Funktionshinderområdet

11,97

673

943

1 212

Förskola med skolbarnomsorg

11,69

658

921

1 185

Gymnasieskola

6,40

360

504

649

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom

3,85

216

303

390

Övrig verksamhet

3,71

209

292

376

Samhällsplanering

3,35

188

264

339

Anpassad skola

2,07

116

163

209

Räddningstjänst

1,94

109

153

196

Kultur

1,62

91

127

164

Försörjningsstöd

1,51

85

119

153

Arbete, integration och näringsliv

1,43

80

113

145

Politik och revision

1,38

78

109

140

Vuxenutbildning

1,33

75

104

134

Fritidsverksamhet

1,32

74

104

133

Gator, vägar och parker

0,68

38

54

69

Miljö- och hälsoskydd

0,68

38

53

68

Individ- och familjeomsorg, vuxen

0,59

33

46

60

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.