Uppföljning och prognos

Uppföljning och prognos av kommunens verksamhet görs fyra gånger om året.

Prognosrapport

Prognosrapporter upprättas efter februari och oktober månads utgång med en resultatprognos för helåret.

Delårsrapport

Delårsrapporter upprättas efter april och augusti månads utgång. Delårsrapporterna innehåller en avstämning av den ekonomiska utvecklingen efter fyra respektive åtta månader inklusive en resultatprognos för helåret.

I rapporterna görs även en avstämning av hur vi ligger till i förhållande till de mål för verksamheterna som kommunfullmäktige lagt fast för året.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.