Logotyp

Uppföljning och prognos

Uppföljning och prognos av kommunens verksamhet görs fyra gånger om året.

Prognosrapport

Prognosrapporter upprättas efter februari och oktober månads utgång med en resultatprognos för helåret.

Delårsrapport

Delårsrapporter upprättas efter april och augusti månads utgång. Delårsrapporterna innehåller en avstämning av den ekonomiska utvecklingen efter fyra respektive åtta månader inklusive en resultatprognos för helåret.

I rapporterna görs även en avstämning av hur vi ligger till i förhållande till de mål för verksamheterna som kommunfullmäktige lagt fast för året.