EU-valet 2024

Söndag den 9 juni 2024 var det val till Europaparlamentet. Nedan finns information om var och när du kunde förtidsrösta i Orust kommun, samt när vallokalerna hade öppet under valdagen. Du hittar även en sammanfattning av den slutliga valröstningen nedan.

EU-flaggor fladdrar på rad i vinden.

Ditt val spelar stor roll för vår framtid i Europa. EU-valet påverkar allt från miljölagar och arbetsrätt till hur vi hanterar handel och säkerhet över gränserna.

Rösträtt

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är

 • 18 år senast på valdagen.
 • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.
 • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Valresultat i EU-valet 2024

Valdeltagandet i Orust kommun till EU-valet 2024 var 56,9 procent, vilket är en ökning med 0,9 procent jämfört med förra valet. Besök Valmyndighetens webbplats för att se ett detaljerat valresultat över hur vår kommun röstade 2024.

Valresultat EU-valet 2024 i Orust kommun, Valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valdeltagandet i hela landet var 53,4 procent vilket är en sänkning med 1,9 procent sedan förra EU-valet med.

Rösta på valdagen - så går det till

Om du vill rösta på valdagen behöver du rösta i det valdistrikt du tillhör. Vilket valdistrikt det är framgår av ditt röstkort som skickas hem till den adress du är folkbokförd på. Vallokalerna är öppna klockan 08.00-21.00. För att kunna avlägga din röst behöver du kunna identifiera dig för röstmottagarna genom att visa legitimation eller genom att någon annan intygar din identitet, denna person måste i sin tur visa legitimation.

Lokaler

Orust valdistrikt finns i följande lokaler:

 • Långelanda centrum – Ängås skola
 • Långelanda yttre – Ängås skola
 • Morlanda östra – Ellös skola
 • Morlanda västra – Ellös skola
 • Myckleby – Allmagsgården
 • Röra östra – Henån skola
 • Röra västra – Henån skola
 • Stala – Stala bygdegård
 • Tegneby – Tegneby församlingshem
 • Torp – Stenshults föreningslokal.

Observera att lokalerna för Morlanda västra och Torps valdistrikt är ändrade sedan förra valet.

Förtidsrösta

När det är val kan du förtidsrösta fram till och med valdagen, var som helst i hela landet. Lokaler där du kan förtidsrösta finns i varje kommun. Förtidsröstningen för detta valet började den 22 maj. För att kunna förtidsrösta behöver du ha med ditt röstkort och kunna identifiera dig för röstmottagarna.

Förtidsröstningen på Orust hålls i

 • Kommunhuset i Henån
 • Biblioteket i Ellös
 • Biblioteket i Varekil
 • Ängås skola, Svanesund
 • Flatö skola, Flatön
 • Änggårdens idrottshall, Mollösund
 • Gullholmsgården, Gullholmen
 • Gamla hamnkontoret, Käringön.

Tillgänglighet och hjälp vid röstning

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal finns det andra möjligheter för dig att rösta. Du har följande möjligheter:

 • Att rösta med bud, med hjälp av någon du känner.
 • Att rösta med bud, med hjälp av PostNords lantbrevbärare.
 • Att få hem ambulerande röstmottagare.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Bor du längs en lantbrevbärarlinje kan också din lantbrevbäraren hjälpa dig med budröstning.

Rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan Orust kommun istället hjälpa dig att få hem ambulerande röstmottagare.

Detta gäller dig som inte kan ta dig till röstningslokal på grund av

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning.

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands under valet till Europaparlamentet kan rösta från utlandet. Du kan brevrösta eller rösta på många ambassader eller konsulat. Hos Valmyndigheten kan du läsa mer om hur, var och när du kan rösta från utlandet. Länk till Valmyndighetens webbplats hittar du under relaterad information.

Allmän information om val

På Valmyndighetens webbplats finns bland annat information om det svenska valsystemet, rösträtten, valresultat från tidigare val och statistik. Länk till webbplatsen hittar du under relaterad information.

Vad kan jag rösta på?

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om vilka partier och kandidater du kan rösta på samt hur röstningsförfarandet går till.

Klaga, överklaga och anmäla

Det är röstmottagarna på röstmottagningsstället som ska se till att röstningen går till på rätt sätt och att det är ordning bland valsedlarna och i lokalen. Partierna får inte bedriva propaganda där väljarna ska göra i ordning sin röst.

Klaga på röstmottagningen

Om du tycker att röstningen inte genomförs på rätt sätt, kan du i första hand påpeka detta för röstmottagarna. I andra hand kontaktar du valnämnden i kommunen. Valnämnden i kommunen ansvarar för att utbilda och utse röstmottagare samt att se till att röstmottagningen och rösträkningen på valnatten går rätt till.

Överklaga valresultatet

Om du anser att ett fel eller misstag har begåtts som påverkar valresultatet kan du överklaga utgången av valet. Överklagan skickas till valprövningsnämnden.

Vissa händelser kan vara brott

Det är ett brott att till exempel försöka hindra eller förvanska resultatet av ett val eller en omröstning. Det är också ett brott att ge eller ta emot belöning för att rösta på ett visst sätt eller för att inte rösta alls. Man får heller inte ta reda på hur någon annan har röstat.

Dessa händelser ska anmälas till polisen och kan leda till böter eller fängelse.

Valnämnden

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Har du frågor som rör röstningen i Orust kommun kan du i första hand kontakta kontaktcenter.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.