Logotyp

Skattesatser

En av vår kommuns främsta inkomstkällor är kommunalskatten. Det är den skatt som kommunmedlemmar betalar av sin lön.

Alla svenska kommuner bestämmer själva hur mycket pengar medborgarna ska betala i skatt. Det är kommunfullmäktige som tar beslutet om kommunalskattens storlek.

Du som bor i Orust kommun betalar 33,94 kronor per intjänad hundralapp i skatt, varav 22,46 kronor går till kommunen och 11,48 kronor går till Västra Götalandsregionen VGR.

Skattesatser

  • Orust kommun 22,46 %
  • Regionen VGR 11,48 %
  • Totalt 33,94 %

Begravningsavgift och kyrkoavgift

Begravningsavgift och kyrkoavgift tas ut via din skattsedel, men det är ingen skatt.

Begravningsavgift

Betalas av alla som är folkbokförda och betalar skatt i Sverige.

  • Begravningsavgift 0,277 %

Kyrkoavgift

Betalas om du är medlem i Svenska kyrkan. Även andra trossamfund kan ta in avgift via skattsedeln.

  • Kyrkoavgift för Svenska kyrkan är 1,30 %