Så här används din skatt

Som Orustbo betalade du 22,61 kronor för varje intjänad hundralapp i skatt till oss under 2022. Undrar du hur vi använde dina skattepengar?

Fördelning av skattemedlen i Orust kommun

Så här fördelades kommunens skattemedel.

Den kommunala skatten gav cirka 843 miljoner kronor till budgeten.

Utöver kommunal skatt får vi även in pengar genom bidrag från staten, från avgifter och ersättningar som tas ut för bland annat vatten, avlopp, barnomsorg, äldreomsorg, avfallshämtning och båtplatsavgift.

Fördelning av dina 22,61 kronor

Om du tjänar 25 000 kronor i månaden går 5 653 kronor till bland annat äldreomsorg, barnomsorg och skola.

Exempel på fördelning av kommunal skatt 2022

Område

Så här användes 100 kronor

Andel av din lön 25000

Andel av din lön 35000

Andel av din lön 45000

Totalt

100

5 653

7 914

10 175

Vård och omsorg om äldre

23,75

1 343

1 880

2 417

Grundskola med förskoleklass

20,31

1 148

1 607

2 066

Funktionshinderområdet

12,08

683

956

1 230

Förskola med skolbarnomsorg

12,04

680

953

1 225

Gymnasieskola

6,01

340

476

612

Övrig verksamhet

5,89

333

466

599

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom

3,72

210

294

378

Samhällsplanering

2,85

161

225

290

Räddningstjänst

1,89

107

149

192

Särskola

1,86

105

148

190

Försörjningsstöd

1,58

90

125

161

Kultur

1,51

86

120

154

Politik och revision

1,38

178

109

141

Vuxenutbildning

1,36

77

108

138

Fritidsverksamhet

1,14

64

90

116

Arbete, integration och näringsliv

0,99

56

78

100

Miljö- och hälsoskydd

0,74

42

59

76

Individ- och familjeomsorg, vuxen

0,62

35

49

64

Gator, vägar och parker

0,26

15

21

27