Nyckeltal och jämförelser

Nyckeltal, undersökningar och jämförelser är en del av kommunens kvalitetsarbete.

I kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år.

Kolada visar nyckeltal för:

 • Befolkning
 • Ekonomi
 • Personal
 • Hälso- och sjukvård
 • Individ- och familjeomsorg
 • Infrastruktur med mera
 • Kultur och fritid
 • Omsorg om äldre- och funktionshindrade
 • Regional utveckling
 • Barn och utbildning.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom följande områden:

 • Folkhälsa
 • Företagsklimat
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Hälso- och sjukvård
 • Läkemedel
 • Trygghet och säkerhet
 • Socialtjänst.