Nyckeltal och jämförelser

Nyckeltal, undersökningar och jämförelser är en del av kommunens kvalitetsarbete.

I kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år.

Kolada visar nyckeltal för:

 • Befolkning
 • Ekonomi
 • Personal
 • Hälso- och sjukvård
 • Individ- och familjeomsorg
 • Infrastruktur med mera
 • Kultur och fritid
 • Omsorg om äldre- och funktionshindrade
 • Regional utveckling
 • Barn och utbildning

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom följande områden:

 • Folkhälsa
 • Företagsklimat
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Hälso- och sjukvård
 • Läkemedel
 • Trygghet och säkerhet
 • Socialtjänst

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.