Möten, handlingar och protokoll

Tider för bland annat kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden samt vilka frågor som ska diskuteras och beslutas hittar du här.

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna i merparten av ärendena. Delar av miljö- och byggnadsnämndens sammanträden öppna.

Månadens sammanträden

V TI ON TO FR
27  1 2 3 4 5 6 7
28  8 9 10 11 12 13 14
29  15 16 17 18 19 20 21
30  22 23 24 25 26 27 28
31  29 30 31        

Sammanträden januari till juni 2024

Organisation

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige

-

8

14

11

16

13

Kommunstyrelsen

24

28

27

24

29

26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

10

7, 14

6, 13

3, 10

8, 15

5, 12

Miljö- och byggnadsnämnd

18

15

21

18

16

13

Utskott för lärande

-

12

11

8

13

10

Utskott för omsorg

9

13

12

9

14

11

Social myndighetsnämnd

9

13

12

9

14

11

Utskott för samhällsutveckling

8

6

5

2

7

4

Valnämnden

-

21

-

19

-

12

Folkhälsorådet

-

7

-

3

15

-

Revisionen

2927-2618

Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR)

-

20

-

30

-

-

Sammanträden juli-december 2024

Organisation

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

-

12

10

14

12

Kommunstyrelsen

-

28

25

30

27

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

14

4, 11

9, 16

6, 13

4, 11

Miljö- och byggnadsnämnd

4

15

19

17

21

12

Utskott för lärande

-

-

9

14

11

9

Utskott för omsorg

-

13

11

15

12

10

Social myndighetsnämnd

-

13

11

15

12

10

Utskott för samhällsutveckling

-

12

10

8

5

3

Valnämnden

-

-

-

-

-

-

Folkhälsorådet

-

-

4

16

-

4

Revisionen

-

26

30

28

26

17

Kommunala pensionärs- och handikapprådet (KPHR)

-

27

-

-

19

-

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.